Liên hệ

Nếu bạn có vấn đề, thắc mắc muốn yêu cầu hoặc đóng hóp ý kiến với Ngareview thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

      1. Số điện thoại: 0973918335 (Ms Nga)

      2. Email: tranthinga1211@gmail.com  hoặc  nngareview@gmail.com

      3. Hoặc điền thông tin vào Form bên dưới:

    Mời bạn đánh giá